Jak Drama camp probíhá?

Základem Drama campu jsou jednotlivé programy. Většinu tvůrčí práce absolvují účastníci ve svých programových skupinách. To proto, abychom se mohli zaměřit na společné dílo těch, kteří s námi na Drama camp pojedou.

Práce v programech však není zdaleka to jediné. V průběhu deseti dnů nabídnou lektoři a vedoucí také workshopy napříč všemi programy, které si účastníci sami vyberou, a večerní programy. Některé z nich zaměřené na uměleckou práci, jiné na podporu skupinové spolupráce, osobnostního rozvoje a další pak prostě pro zábavu, protože je léto a jsou prázdniny.

Mimo workshopový čas jsou účastníkům k dispozici vedoucí s nabídkou volnočasového programu, který může mít mnoho podob a je na bázi dobrovolnosti.


Proč Drama camp děláme?

  • Protože nám dává velký smysl nabídnout dětem a teenagerům prostor, kde mohou být sami sebou.
  • Protože věříme, že být tvůrčí a spontánní je přirozeností člověka, ve které je potřeba jej podporovat. V dětství a dospívání obzvlášť.
  • Protože principy, na nichž svou práci stavíme, jsou snadno přenositelné do života.
  • Protože se nám daří, aby každý, kdo s námi na Drama camp vyrazí, měl v kolektivu své místo. Patřit do vrstevnické skupiny je důležitá životní zkušenost. Základní princip improvizace "Yes and" to podporuje, protože je velmi blízký konceptu bezpodmínečného přijetí, který je znám z humanistického přístupu v psychologii a pedagogice.
  • Protože se nám účastníci vracejí mnoho let po sobě.

Příběh Drama campu

Před deseti lety nám jako mírně pokročilým improvizátorům přišlo jako skvělý nápad uspořádat tábor pro teenagery, který z principů divadelní improvizace bude těžit. A to především proto, že jsme my, tehdy vysokoškoláci, pociťovali, jak moc nám impro přineslo do života v rovině osobního rozvoje a navázaných přátelství. Uvědomovali jsme si, že kdybychom se s něčím podobným setkali už dříve, mohli jsme si více věřit a probudit svou kreativitu a spontánnost už na střední. Proto jsme navázali spolupráci s velkou cestovní kanceláří a zrodil se původní projekt - Herecká a filmová škola.

Z uměleckého tábora se postupně stal umělecký tábor s přesahem. Byl pevným bodem v kalendáři pro naše účastníky. V posledních šesti letech vždy zhruba 80 % účastníků, kteří na tábor dorazili, již mělo jednu až osm účastí za sebou. Během společných rozhovorů jsme se dozvídali, že ten přesah - do života, do sebepojetí, do přátelství, která si naši účastníci s sebou odvážejí - je opravdu významný. Uvědomili jsme si, že to, co v rámci tábora pomáháme vytvářet, dává větší smysl, než jsme se odvážili doufat.

I životy některých z nás se dále kolem improvizace, divadla a jejich aplikací do dalších oblastí života dále točí. Mojmír a Petra přes školní rok pracují se svými skupinami dospělých v rámci kurzů improvizace v Brně. Tomáš se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zasloužil o první Impro předměty pro pedagogy v profesní přípravě. Zkrátka to, z čeho naše tradice vzešla, se stalo součástí našich životů.

Jak se říká: vývoj nezastavíš. Proto jsme po letech zacítili potřebu udělat změny ve způsobu organizace tábora. Výhodou naší spolupráce s velkou cestovní kanceláří byla administrativní, marketingová a organizační podpora. Dlouhodobě jsme však cítili, že 7 dní je pro nás málo, 14 dní moc a mít program na 9 dnů prostě nebyla možnost. Rozhodli jsme se vzít otěže do svých rukou a založili
DRAMA CAMP